De regio IJmond is de thuisbasis van ruim 150.000 inwoners. We wonen, werken en recreëren in een compacte regio, gevormd door de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Onze regio wordt gekenmerkt door de maakindustrie met Tata Steel als grootste werkgever. Toonaangevend zijn ook de havens, transportbedrijven en een grote diversiteit aan innovatieve MKB-bedrijven. Onze kustplaatsen bieden allerlei activiteiten voor toeristen. De regio IJmond is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en we werken op diverse thema’s samen.

Aanleiding

Bereikbaarheid van, naar en binnen de Metropoolregio is voor de IJmond belangrijk. Wij willen de verschillende modaliteiten, het wegen- water- en fietsnetwerk en het openbaar vervoer zo goed mogelijk benutten. Anders slibt de regio dicht met negatieve effecten voor de bedrijvigheid en leefbaarheid als gevolg.

IJmond Bereikbaar is al in 2015 gestart met een mobiliteitsprogramma voor het stimuleren van fiets en openbaar vervoer. De aankondiging door Rijkswaterstaat van de renovatie en daarmee afsluiting van de Velsertunnel in 2016 voor een periode van 9 maanden, is een belangrijke aanjager geweest voor werkgevers in de regio om bewust na te denken over de vraag: Hoe komen onze medewerkers naar hun werk? Moet dat met de auto en moet dat in de spits?

We nemen u graag mee in de resultaten die in drie jaar tijd bereikt zijn met het programma ‘IJmond bereikbaar – Goed op weg’.