Samen werken aan een betere bereikbaarheid en luchtkwaliteit in de regio. Dat is het doel van IJmond Bereikbaar. Hoe? Door met structurele gedragsverandering in reisgedrag voor het woon/werkverkeer de spits minder drukt te maken. Want hoe minder personenvervoer in de auto in de spits, hoe beter de doorstroming van en bereikbaarheid voor het bedrijfsmatig vervoer. Dat scheelt tijd en geld en draagt bovendien positief bij aan de luchtkwaliteit. En niet te vergeten aan de gezondheid van de mensen zelf.

Ambities & Resultaten

De pont en overige infrastructurele maatregelen

Mensen ertoe bewegen om de auto te laten staan en over te stappen op de fiets, is volgens gedragswetenschappers net zo moeilijk als mensen vragen te stoppen met roken. Om zo’n omslag voor elkaar te krijgen, is het heel belangrijk dat de randvoorwaarden om de overstap te maken bijzonder goed geregeld zijn.

Dwars door de IJmond loopt het Noordzeekanaal. Veel fietsende werknemers maken dagelijks de overocht met de pont: het blauwe fietspad tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Met subsidie van onder andere Beter Benutten 2 en Rijkswaterstaat en met financiële middelen van de IJmondgemeenten is het gelukt om tijdens de ochtend- en avondspits een tweede pont te laten varen en zo de wachttijd van 20 minuten te halveren. Hiermee is een forse toename van het aantal fietsers die de overtocht maken gerealiseerd. Deze snelle, regelmatige en betrouwbare oversteek heeft ervoor gezorgd dat voor werknemers de fiets een volwaardig alternatief is voor de auto.

Van september 2015 t/m september 2016 is een extra spitspont ingezet. 
In september 2016 is de Velsertunnel gesloten. Met spitspont houdt in dat er gedurende de spits iedere 10 minuten een afvaart is. Zonder spitspont is er iedere 20 minuten een afvaart.

Het hoogtepunt van het aantal (brom)fietsers dat gebruik maakt van de pont ligt uiteraard in september 2016: door de tweede pont in de spits iedere 10 minuten een afvaart én de Velsertunnel afgesloten door de renovatie. We zien dan een toename van 40%. Structureel zorgt de tweede spitspont voor 15% extra (brom)fietsers die gebruik maken van ‘het blauwe fietspad’.

Voor en na de afsluiting van de Velsertunnel hebben de IJmondgemeenten een aantal fietspaden verbeterd, om met name de bereikbaarheid van een aantal bedrijventerreinen te verbeteren. Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel hebben gemeenten zo min mogelijk wegwerkzaamheden uitgevoerd, om zodoende geen hinder te veroorzaken.