Er zijn verschillende manieren om de spits te ontlasten. Zoals bijvoorbeeld flexibele kantoortijden (reizen buiten de spits), carpoolen of telewerken. In het programma van IJmond Bereikbaar is de nadruk gelegd op het motiveren van de werknemers om, wanneer het kan, voor het woon/werkverkeer de auto te laten staan en over te stappen naar de fiets of het openbaar vervoer. Werkgevers kiezen welke programmaonderdelen van IJmond Bereikbaar ze willen promoten bij hun medewerkers. Fietsstimulering scoort 100%. 17% van de deelnemende bedrijven heeft ook het OV-aanbod van IJmond Bereikbaar actief gestimuleerd.

Reisgedrag

IJmond Bereikbaar Shuttles en de OV-fiets

Pilotfase: eind 2014 – 1 mei 2015

Om het gebruik van het openbaar vervoer van het woon-werkverkeer te stimuleren heeft IJmond Bereikbaar een shuttle ingezet vanaf station Beverwijk naar bedrijventerrein Wijkermeer. Bij bewezen succes kan het aantal shuttles worden uitgebreid naar vijf stuks. De kosten van dit shuttlevervoer worden volledig betaald door IJmond Bereikbaar. Bedrijven en hun werknemers lijken in eerste instantie enthousiast over deze last-mile oplossing. Echter door de ingewikkelde aanmeld- en registratieprocedure wordt minimaal gebruik gemaakt van deze service.

Campagnefase: 1 mei 2015 - 1 april 2017

IJmond Bereikbaar heeft op 2 manieren het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd.

  • Advies op maat over aanbieders van OV-mobiliteitskaarten voor werknemers die in z’n geheel overstappen van auto naar het OV. De reiskosten zijn voor rekening van de werkgever.
  • De IJmond Bereikbaar Shuttle en OV-fiets: een last-mile oplossing voor werknemers die al met het openbaar vervoer reizen, maar waar de ‘last mile’ van NS- of busstation naar het bedrijf te wensen over laat. Juist door de last-mile te faciliteren, wordt het totale OV-gebruik versterkt.

Ambitie

De ambitie van IJmond Bereikbaar was om 250 autoforensen structureel de overstap te laten maken naar het openbaar vervoer door de last-mile naar verschillende bedrijventerreinen te faciliteren. Dit door de inzet van 3-5 shuttles in de IJmond en dagelijks circa 50 gebruikers van de OV-fiets.

Resultaten

Tussen 1 mei 2015 en 31 maart 2017 zijn drie IJmond Bereikbaar shuttles operationeel geweest. Twee van station Beverwijk naar de bedrijventerrein de Pijp en Wijkermeer en één vanaf station Driehuis naar bedrijventerrein Broekerwerf in Velserbroek. Een vierde shuttledienst van station Heemskerk naar bedrijventerrein Houtwegen is onderzocht, maar naar aanleiding van het verwachte resultaat niet uitgerold. In totaal hebben ca. 65 medewerkers gebruik gemaakt van de shuttles. Per 1 mei 2017 is in overleg met de betrokken werkgevers het aanbieden van de shuttledienst gestopt, met name doordat de kosten niet structureel overgenomen werden door werkgevers en/of werknemers.

Slechts een enkele medewerker heeft de OV-fiets aangevraagd als last-mile oplossing. Alle gebruikers van de last-mile oplossing zijn tot en met 31 maart 2017 gefaciliteerd.