IJmond Bereikbaar wil de bereikbaarheid van de regio en doorstroming van het verkeer verbeteren. Met als bijkomend effect een positieve bijdrage op de luchtkwaliteit. Daarvoor is gedragsverandering nodig van bedrijven en werknemers. Voor veel bedrijven zijn vervoer en milieu thema’s waar ze regelmatig mee in aanraking komen. Voor werknemers liggen deze onderwerpen vaak buiten hun interessegebied, terwijl juist van hen de gedragsverandering werd verwacht. Toch is het IJmond Bereikbaar gelukt om gedurende de campagneperiode de motivatie voor de gewenste gedragsverandering teweeg te brengen.

Belonen en Loyaliteit

Belonen en loyaliteit

Pilotfase: eind 2014 – 1 mei 2015

Met 10 bedrijven is eind 2014 gestart met fietsstimulering. 50 werknemers van deze bedrijven melden zich spontaan aan voor deze pilot. Met een financiële prikkel worden zij gestimuleerd om de auto te laten staan en op de fiets naar het werk te komen. Bestaande fietsers (ambassadeurs) zorgen ervoor dat ook niet-fietsers meedoen aan de pilot.

Campagnefase: 1 mei 2015 - 1 april 2017

In de campagnefase ligt de nadruk op financiële beloning: besparen en verdienen. Voor de werknemers die mee doen, zijn de financiële prikkel en de sluiting Velsertunnel de hoofdargumenten om hun reisgedrag te veranderen.

Beloningssysteem Fietsstimulering

 • Werknemers worden uitgenodigd om mee te doen met het fietsstimuleringsprogramma.
 • Ambassadeurs krijgen een financiële startvergoeding van € 0,05 per gefietste en geregistreerde woon/werkkilometer. Zij kunnen dit bedrag verhogen door binnen het eigen bedrijf nieuwe fietsers aan te dragen. Per aangedragen en geregistreerde nieuwe fietser ontvangt de ambassadeur € 0,05 extra p/km, tot een maximum van € 0,15 p/km.
 • Nieuwe fietsers krijgen een financiële vergoeding van € 0,10 per gefietste en geregistreerde woon/werkkilometer in de IJmondzomer (april t/m oktober) en € 0,15 p/km in de IJmondwinter (november t/m maart).
 • Alle deelnemers krijgen een gratis abonnement op de pechhulp van FietsNed, een mobiele fietsenmakersdienst.
 • Vanaf september 2016 de start van een licht aanvullend loyaliteitsprogramma met maandelijkse uitdagingen om vaker te fietsen.

Verankeringsfase: 1 april 2017 - 31 december 2017

Nadruk op bewegen, saamhorigheid, het goede doen, volhouden. Voor de fietsers zijn de eigen gezondheid, het geluksgevoel en de goede invloed op het milieu de belangrijkste argumenten om te blijven fietsen.

Beloningssysteem fietsstimulering

 • Geen onderscheid meer tussen ambassadeurs en nieuwe fietsers. Alle deelnemers zijn vanaf de verankeringsfase actieve fietsers.
 • Financiële vergoeding en gratis pechhulpservice per 1 april 2017 stopgezet
 • Intensivering loyaliteitsprogramma
 • Per 1 mei 2017 introductie fietsapp Ring-Ring.
 • In tweede helft 2017 introductie van maatwerk bedrijfschallenges. Tata Steel heeft met goed resultaat de eerste bedrijfschallenge voor haar rekening genomen

Maandelijkse challenges

De maandelijkse challenges zijn gericht op het vasthouden van de gedragsverandering: (regelmatig) op de fiets naar het werk gaan. Daarnaast zijn de challenges gebruikt om het registreren via de fietsapp te promoten.

Resultaten maandelijkse challenges
 • Challenges worden positief gewaardeerd en helpen bij het vasthouden van de gedragsverandering.
 • Stoppen financiële beloningen + invoeren van challenges heeft niet geleid tot terugval in aantal deelnemers/ gedrag is verankerd (95% fietst door).
 • Challenges maken het mogelijk om bij te dragen aan een gezamenlijk doel en creëren een gezamenlijk gevoel.
 • Generieke challenges zijn succesvol als ze een echte uitdaging bevatten.

Challenge op maat

Om de fietsers bij een organisatie extra te motiveren en nieuwe fietsers te werven helpt het om een fietschallenge op maat te organiseren. Bij een challenge op maat verbinden we de prestatie van de fietsers aan een prijs en een goed doel. Een challenge op maat verhoogt het aantal fietskilometers en trekt nieuwe fietsers aan. In oktober 2017 heeft Tata Steel het spits afgebeten.

Tata Steel fietschallenge

Een groep enthousiaste fietsers, een fietsapp, het vooruitzicht op een mooie prijs én een donatie aan een goed doel. Dat zijn de ingrediënten van een goed geslaagde challenge op maat bij Tata Steel. Tata Steel en IJmond Bereikbaar daagden de werknemers uit om in de maand oktober minimaal 5x op de fiets naar het werk te komen. En dat is de meeste deelnemers gelukt. Maar liefst 20 afdelingen hadden teams gevormd die tegen elkaar streden.

Motivatie Tata Steel

Gezondheid is belangrijk en waardevol. Tata Steel weet dat en verzorgt intern een breed gedragen vitaliteitsprogramma. Daarnaast doen ruim 1.200 medewerkers van Tata Steel mee met het fietsstimuleringsprogramma van IJmond Bereikbaar. Een fietschallenge, waarbij collega’s onderling uitgedaagd worden om vaak/vaker op de fiets naar het werk te komen past goed binnen de filosofie van Tata Steel om mensen te enthousiasmeren en in beweging te houden.

Gezamenlijke inspanning

De fietschallenge op maat is een gezamenlijke inspanning van het bedrijf en IJmond Bereikbaar. Het bedrijf zorgt voor de juiste ingang, voldoende potentieel, brede interne communicatie, een aantrekkelijk prijzenpakket en een geldbedrag voor een goed doel. IJmond Bereikbaar biedt waar nodig en gewenst ondersteuning in het proces en de communicatie.


Succesfactoren

 • Starten met een harde financiële beloning zorgt voor volume bij het aantal deelnemers
 • Extra stimulans in periode dat het minder aantrekkelijk is om op de fiets naar het werk te gaan: verhoging van vergoeding naar € 0,15 in de wintermaanden.
 • Beloning gebaseerd op service (pechhulp FietsNed) geeft gevoel van ‘ontzorgen’.
 • Tweede pont in de spits heeft drempel om over te stappen voor veel nieuwe fietsers verlaagd.
 • Directe aanleiding om gedrag te willen veranderen: verkeersproblemen door sluiting Velsertunnel.
 • Geleidelijke overgang van extrinsieke naar intrinsieke motivatie begeleiden middels challenges en communicatieboodschappen.
 • Uit de ritregistraties en enquêtes blijkt dat na 6-12 maanden harde beloning niet meer nodig is. De intrinsieke motivatie zorgt voor een blijvende gedragsverandering.
 • Reguliere challenges zijn een aantrekkelijk en direct communicatiemoment met de fietscommunity en de werkgevers. Deelnemers waarderen het dat zij op deze manier gestimuleerd worden.
 • Challenges op maat zorgen voor nieuw draagvlak en nieuwe fietsers.
 • Challenges op maat kunnen snel en tegen relatief weinig kosten in praktijk worden gebracht.

Aandachtspunten

 • Het onderscheid in de financiële beloning voor ambassadeurs en nieuwe fietsers zorgde voor onbegrip en veel extra administratie voor de backoffice.
 • Iedere maand een generieke challenge is te arbeidsintensief voor zowel IJmond Bereikbaar als de werkgevers en levert niet het gewenste effect op. 4x per jaar met mogelijk het benutten van een speciale gelegenheid is voldoende om de aandacht van de deelnemers vast te houden.