Deelnemers aan het fietsstimuleringsprogramma van IJmond Bereikbaar ontvingen tussen 1 mei 2015 tot en met 31 maart 2017 een financiële vergoeding voor iedere gefietste én geregistreerde woon/werkkilometer. Fietsers werd gevraagd één keer per maand een online fietsritregistratieformulier in te vullen. Sinds mei 2017 kunnen deelnemers hun ritten ook automatisch registreren met de fietsapp van Ring-Ring. De fietsapp geeft daarnaast ook leuke weetjes over het fietsgedrag en is een effectief loyaliteitsinstrument.

Fietsritregistratie

Aandachtspunten

  • Het onderscheid in de financiële beloning voor ambassadeurs en nieuwe fietsers zorgde voor onbegrip en veel extra administratie voor de backoffice.
  • Iedere maand een generieke challenge is te arbeidsintensief voor zowel IJmond Bereikbaar als de werkgevers en levert niet het gewenste effect op. 4x per jaar met mogelijk het benutten van een speciale gelegenheid is voldoende om de aandacht van de deelnemers vast te houden.