IJmond Bereikbaar heeft gedurende de hele periode 2015-2017 gecommuniceerd met alle doelgroepen het bedrijfsleven, de werknemers, overheden en overige stakeholders. De toon van de communicatie is positief en stimulerend. Werkgevers en hun werknemers worden bewust gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om de auto te laten staan voor het woon/werkverkeer en te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De werkgevers krijgen bovendien inzicht in de stimuleringsmaatregelen die zij zelf kunnen nemen en worden geholpen met het aanvragen van subsidie voor kleine infrastructurele maatregelen.

Communicatie

Media

Social Media

Facebook

De Facebookpagina van IJmond Bereikbaar telt meer dan 600 volgers. IJmond Bereikbaar gebruikt de pagina voor informatieve en ludieke posts over activiteiten van IJmond Bereikbaar of vervoersgerelateerde onderwerpen in het algemeen. Ook afwijkingen in de dienstregeling van de pont worden zo snel mogelijk via Facebook bekend gemaakt. Het is een bewuste keuze geweest om alleen gebruik te maken van organisch (niet-betaald) gegenereerd bereik.

LinkedIn

Voor zakelijk ingestoken posts over het programma van IJmond Bereikbaar gebruikt IJmond Bereikbaar de persoonlijke LinkedIn-pagina’s van met name de programmamanager en communicatieadviseur. Informatie wordt zo gericht binnen het eigen netwerk verspreid.

Communicatiecampagne samen met Rijkswaterstaat

Reis bewust

In de periode januari 2016 – februari 2017 zijn IJmond Bereikbaar en Rijkswaterstaat ook op communicatiegebied samen opgetrokken. De gezamenlijke boodschap: De sluiting van de Velsertunnel brengt verkeershinder met zich mee. Check daarom altijd je reistijd en route voor vertrek en pas je plannen daarop aan. En mijd de spits. Daar help je jezelf én anderen mee.

Berichtgeving over afsluitingen en omleidingen voorafgaand en tijdens de sluiting van de Velsertunnel vond zowel via online als offline communicatiekanalen plaats.

Goed op weg

IJmond Bereikbaar sloot op de gezamenlijke boodschap aan door het communiceren van de campagne ‘IJmond Bereikbaar – Goed op weg’. Naast advertenties in de regionale en lokale kranten, is het stimuleringsprogrammaa ook met een abricampagne en mottoborden in de IJmondgemeenten onder de aandacht gebracht. Bewoners van de IJmond werden zo geactiveerd om na te denken over alternatief vervoer: Laat als het kan de auto staan, en gebruik de fiets of het openbaar vervoer.

www.ijmondverkeer.nl

Een ander gezamenlijk initiatief is de website IJmondverkeer.nl. De website was bedoeld als service aan weggebruikers vanwege de duur van de tunnelsluiting en de verwachte hinder. De site hielp mensen de verkeersdrukte te omzeilen en bewuster te reizen. Bijvoorbeeld door eerder of later te vertrekken, een keertje thuis te werken, of te kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De site, die getoond werd op de website van IJmond Bereikbaar liet veelgebruikte routes in de IJmond zien met realtime informatie over de vertragingen of files. Ook was in één oogopslag duidelijk welke alternatieve routes er waren, zodat mensen hun reis om de drukte heen konden plannen. Vanaf het moment dat de Velsertunnel werd afgesloten, werd de kaart automatisch aangepast met alle (tijdelijke) nieuwe routes.

Voor bedrijven was er een speciale variant van de website, waarop de specifieke aanrijroute in de IJmond naar de eigen organisatie werd getoond. Geïnteresseerde bedrijven konden zich aanmelden via de website van IJmond Bereikbaar. Het inregelen gebeurde kosteloos door Rijkswaterstaat. Meer dan 150 bedrijven, waaronder Tata Steel, het Rode Kruis en verschillende transportbedrijven hebben hier gebruik van gemaakt. Zo kregen hun medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers verkeersinformatie die was toegespitst op de actuele bereikbaarheid van het bedrijf.