Gedragsverandering op het gebied van mobiliteit en vervoer vraagt om een lange adem. De auto wordt niet voor niets ‘de heilige koe’ genoemd. Wanneer je mensen vraagt om bewust de auto te laten staan en over te stappen op de fiets of het openbaar vervoer moet daar iets substantieels tegenover staan. Een pilot met 10 bedrijven, slimme keuzes in belonen en stimuleren en aandacht voor belangrijke randvoorwaarden zoals, in de IJmond, een betrouwbare en snelle oversteek van het Noordzeekanaal, zorgen ervoor dat mensen de eerste stap willen nemen. Een doorlooptijd van anderhalf tot twee jaar zorgt voor structureel ander gedrag.

Gedragsverandering vraagt om een lange adem