Na 1 april 2017 zijn alle werkgevers gevraagd of zij bij de kopgroep of het peloton willen aansluiten. De kopgroep voert een actief fietsstimuleringsbeleid en wordt daarbij door IJmond Bereikbaar ondersteund. Inmiddels vormen 40 bedrijven de kopgroep. Met hen zijn voor 2017 afspraken gemaakt over de inzet van harde maatregelen (vergoeding werkgever) en zachte maatregelen (e-bike probeeractie, bedrijfschallenge op maat en meer).

Zo werkt de kopgroep

Bedrijven en instellingen die de kopgroep van IJmond Bereikbaar vormen, voeren een actief beleid op één of meerdere thema’s: fietsstimulering, vitaliteit en voorzieningen.

 • Zij communiceren actief over het programma van IJmond Bereikbaar en roepen hun medewerkers op om zich aan te melden.
 • Zij koppelen fietsen naar het werk aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • Zij stimuleren fietsgedrag door een fietsreiskostenvergoeding van € 0,19 per km en bij voorkeur ook voor de woon/werkafstand van 0-10 km.
 • Zij dragen actief financieel bij aan de aanschaf van een fiets of e-bike
 • Zij maken fietsen laagdrempelig en aantrekkelijk door bijvoorbeeld mee te doen met de e-bike-probeer actie of de reparatie-actie ‘Fietscheck’.
 • Zij organiseren aansprekende acties om hun fietsende werknemers te stimuleren en in het zonnetje te zetten. Een succesvol voorbeeld hiervan is de fietschallenge op maat.
 • Zij investeren in voorzieningen als een goede fietsenstalling, laadpalen voor e-bikes, kluisjes, douchegelegenheid e.d.
 • Zij stellen poolfietsen of pool e-bikes beschikbaar voor afspraken ‘buiten de deur’.


Toelichting bovenstaande grafiek:
 • Benchmark 1 = score op streefwaarde fietspercentage: 15% van de werknemers doet mee met IJmond Bereikbaar. Dit wordt gehaald door 50% van de kopgroep.
 • Benchmark 2 = score op harde en/of zachte maatregelen: 55%. De werkgevers laten zien in hoeverre zij de rol van IJmond Bereikbaar overnemen. 13 Werkgevers hebben de benchmark gehaald.


Toelichting bovenstaande grafiek:

Deze grafiek geeft inzicht de daadwerkelijk getroffen harde en zachte fietsmaatregelen bij de kopgroep. Het laat zien welke specifieke maatregelen de voorkeur hebben bij de werkgever.

In de grafiek valt het volgende op:

 • 50% van de kopgroep heeft een fietsvergoeding voor de eerste 10 km ingevoerd.
 • 90% van de koplopers geeft een vergoeding van 19 ct/km.
 • 70% geeft een financiële bijdrage voor de aanschaf van een fiets.
 • 57% van de koplopers heeft deelgenomen aan de e-bike-probeeractie.